Отваря главното меню

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ е университет в град Шумен с колеж в гр. Добрич и департамент в гр. Варна, България. Основан е през 1971 година.

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
Shuni.JPG
Основаване 1971
Вид държавен
Ректор проф. д.и.н. Георги Велков Колев[1][2][3][4]
Преподаватели 586
Студенти 9876
Местоположение Шумен, България
Цветове      Лилав
Уебсайт www.shu.bg
Map of Shumen.png
43.2799° с. ш. 26.9464° и. д.
Местоположение в Шумен
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ в Общомедия

Съдържание

ИсторияРедактиране

Шуменският университет е наследник на Плисковско-Преславската книжовна школа и носи името на епископ Константин Преславски – един от най-образованите и най-талантливите преки ученици на Кирил и Методий. Добре уредените шуменски възрожденски училища стават благоприятна основа непосредствено след Освобождението през 1879 г. тук да се открие първият педагогически курс, който през 1919 г. се преобразува в Педагогически институт за прогимназиални учители. През 1964 г. а той става Факултет-филиал на Софийския университет. На неговата база през 1971 г. се открива Висш педагогически институт, който от 1995 г. прераства в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

Университетска библиотекаРедактиране

Университетската библиотека разполага с богати фондове и модерни средства за тяхното ползване. Университетското издателство „Епископ Константин Преславски“ издава стотици томове специализирана учебна и научна литература.

Сграден фондРедактиране

Шуменският университет има 5 учебни корпуса, 4 студентски общежития с над 1000 легла, спортни игрища, плувен басейн, фитнес зала, заведения за отдих и развлечение. Студентският съвет е в центъра на студентското самоуправление. Студентите имат възможност не само да се образоват в избраното от тях направление, но и да се включат в разнообразни аудиторни и извънаудиторни начинания и програми, които им дават възможност да се изявят според предпочитанията и способностите си в полето на науката, художественото творчество и спорта.

Ректорско ръководствоРедактиране

Ректор

Проф. д.и.н. Георги Велков Колев

Зам.-ректори
 • доц. д-р Екатерина Люцканова – зам. – ректор по образователни политики, научноизследователска и художественотворческа дейност, институционален "ЕРАЗЪМ+" координатор
 • доц. д-р Стефка Калева – зам.-ректор по акредитация, оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав, рейтинг на ШУ
 • доц. д-р Константин Константинов – зам.-ректор по кандидатстудентска дейност, координация със студентските органи на управление
 • Мануел Мануелян – помощник-ректор

ФакултетиРедактиране

Факултет по хуманитарни наукиРедактиране

 • Декан: проф. д-р Веселин Божков Панайотов[5]
 • Зам.-декан по научноизследователска, художествено-творческа и международна дейност: доц. д-р Светлана Йорданова Неделчева
 • Зам.-декан по акредитацията и качеството на обучението: доц. д-р Тодор Райчев Тодоров
 • Зам.-декан по учебната дейност и кандидатстудентската кампания: доц. д-р Стефан Маринов Минков

Факултет по математика и информатикаРедактиране

 • Декан: доц. д-р Вежди Хасанов[6]
 • Зам.декан по акредитация, оценяване и поддържане на качеството на обучение и академичния състав: доц. д-р Корнелия Тодорова Цонева
 • Зам.-декан по учебната дейност: доц. д-р Теодоси Кирилов Теодосиев
 • Зам.-декан по НИД и международно сътрудничество: доц. д-р Радостина Петрова Енчева

Факултет по природни наукиРедактиране

 • Декан: доц. д-р Петинка Галчева[7]
 • Зам.-декан по учебна дейност: доц. д-р Росица Владева
 • Зам.-декан по научноизследователска дейност: проф. д-р Цветеслава Иванова
 • Зам.-декан по акредитация и качество: доц. д-р Росица Давидова

Факултет по технически наукиРедактиране

 • Декан: проф. д-р инж. Стефан Стайнов Желев[8]
 • Зам.-декан по учебната дейност и акредитацията:  доц. д-р инж. Огнян Момчилов Фетфов
 • Зам.-декан по научноизследователска и художественотворческа дейност и проекти: проф. д.т.н. инж. Борислав Йорданов Беджев

Педагогически факултетРедактиране

 • в.и.д. Декан: доц. д-р Чавдар Сотиров
 • Заместник-декан по учебната дейност:  доц. д-р Янна Павлова Рускова
 • Заместник-декан по качество на обучението и акредитацията:  доц. д-р Росица Петрова Михайлова
 • Заместник-декан по качество на обучението и атестиране на преподаватели и служители: проф. Димитър Николов Чолаков

Кандидат-студентиРедактиране

година кандидати прием за място специалности
2006[9] 8454 1374 6.1

СпециалностиРедактиране

В Университета, ШуменРедактиране

Хуманитарни наукиРедактиране

Социални, стопански и правни наукиРедактиране

Природни науки, математика и информатикаРедактиране

Технически наукиРедактиране

 • Комуникационни и информационни системи
 • Радиолокационна техника и технологии
 • Сигнално-охранителни системи и технологии
 • Геодезия
 • Системи за сигурност
 • Инженерна логистика

Аграрни наукиРедактиране

Педагогически наукиРедактиране

 • Педагогика
 • Предучилищна и начална училищна педагогика
 • Начална училищна педагогика
 • Начална училищна педагогика и чужд език
 • Специална педагогика
 • Социална педагогика
 • Български език и руски език
 • Български език и история
 • История и география
 • Математика и информатика
 • Биология и химия
 • Биология и физика
 • География и биология
 • Химия и опазване на околната среда
 • Музика
 • Изобразително изкуство
 • Техника и технологии

В Педагогическия колеж, ДобричРедактиране

Колежът в Добрич е приемник на Института за детски и начални учители, създаден през 1972 година. В Колежа се обучават годишно около 400 студенти в 3 професионални направления по 5 актуални за българското висше образование специалности:

 • Информатика и информационни технологии,
 • Начална училищна педагогика и информационни технологии,
 • Начална училищна педагогика и чужд език,
 • Предучилищна педагогика и чужд език,
 • Растителна защита. [10]

В Департамента за информация, квалификация и продължаващо образование (ДИКПО), ВарнаРедактиране

ДИКПО във Варна е приемник на бившия Институт за усъвършенстване на учителите. В департамента се повишава квалификацията на учители от България и чужбина и професионалната компетентност на педагогическите кадри.

Професионално-квалификационни степени (ПКС)Редактиране

Придобиват се в последователност:

 • Пета ПКС;
 • Четвърта ПКС;
 • Трета ПКС;
 • Втора ПКС;
 • Първа ПКС.

Курсове за педагогически специалистиРедактиране

Подготвителни курсове за придобиване на ПКС за педагогически специалисти по всички специалности:

 • Учителски колективи
 • Управление на образованието
 • Специална педагогика
 • Предучилищно образование
 • Начално образование
 • Български език и литература
 • Английски език (АЕ)
 • Немски език (НЕ)
 • Френски език (ФЕ)
 • Руски език (РЕ)
 • История
 • Музика
 • Изобразително изкуство
 • Физическо възпитание и спорт
 • Математика
 • Информатика
 • Физика
 • Химия
 • Биология
 • География
 • Туризъм
 • Техника и технологии
 • Теология
 • Дистанционно обучение

Курсове за допълнителна професионална квалификацияРедактиране

 • Учител
 • Учител по английски език от V до VІІІ клас или в начален етап
 • Учител по информатика и информационни технологии
 • Учител по информационни технологии в начален етап
 • Учител по математика
 • Учител по физическо възпитание и спорт
 • Чужд език в предучилищна възраст (АЕ, НЕ, ФЕ или РЕ)
 • Предучилищна педагогика
 • Начална педагогика
 • Логопедия
 • Технологии и предприемачество

Курсове за университетски преподавателиРедактиране

 • Целеполагане във висшето образование
 • Стратегии за учебно мотивиране на студентите
 • Модели на взаимоотношения между преподаватели и студенти
 • Контрол и оценка на академичните постижения на студентите
 • Съвременни инструменти за създаване на нелинейни презентации
 • Създаване и провеждане на електронни тестове
 • Използване на интерактивни информационни технологии в учебния процес
 • Използване на интерактивна технология Енвижън – един компютър, много мишки
 • Използване на интерактивна бяла дъска в обучението – технологични и методически насоки
 • Компютърът в работата на университетския административен служител

СпециализацииРедактиране

 • Професионално-педагогически специализации (за придобиване на ІІІ ПКС)
 • Специализации в конкретна научна област – Психология, Специална педагогика, Гражданско и интеркултурно образование, Мениджмънт на риска, Информационните технологии в обучението по математика V-XII клас

Известни личностиРедактиране

Преподаватели
Студенти и докторанти

ИзточнициРедактиране

 1. Ректорско ръководство, сайт на Шуменския университет.
 2. Проф. д.и.н. Георги Колев е новият ректор на Шуменския университет, сайт на Шуменския университет.
 3. Красимир Кънчев, Проф. Георги Колев е новият ректор на Шуменския университет, Дарик Шумен, 30 октомври 2015 г.
 4. Георги Колев е новият ректор на Шуменския университет, topnovini.bg, 30 октомври 2015 г.
 5. Факултет по хуманитарни науки: Деканско ръководство, сайт на Шуменския университет.
 6. Факултет по математика и информатика: Деканско ръководство, сайт на Шуменския университет.
 7. Факултет по природни науки: Деканско ръководство, сайт на Шуменския университет.
 8. Факултет по технически науки: Деканско ръководство, сайт на Шуменския университет.
 9. Валери Великов, 1374 студенти, приети в ШУ, Дарик Шумен, 31 октомври 2006 г.
 10. Колеж – Добрич, сайт на Шуменския университет.

Външни препраткиРедактиране