Версификацията (от лат. versus – стих и facio – правя) е термин в поетиката, синоним на стихознание и стихосложение. Представлява процеса и техниката на създаване на стихове съобразно правила и изисквания, съобразени с особеностите на дадена метрика.[1]

В отрицателен смисъл може да се възприеме като синоним на стихоплетство[2], т.е. обръщане на изкуството на създаване на стихове в занаят.

Версифицирана версия ще рече поетическа версия на прозаически текст.

Източници редактиране

  1. версификация // ibl.bas.bg. Институт за български език. Посетен на 2024-01-01.
  2. стихоплетство // ibl.bas.bg. Институт за български език. Посетен на 2024-01-01.

Вижте също редактиране