Ветеринарна амбулатория

Ветеринарната амбулатория е специализирано лечебно заведение за животни, с минимална площ от 40 м2 и следните обособени помещения:

 1. лекарски кабинет с приемно помещение
 2. манипулационна зала
 3. операционна зала или обособен операционен сектор в манипулационната зала
 4. санитарен възел

Във ветернарната амбулатория се водят и съхраняват следните документи:

 • удостоверение за регистрация
 • амбулаторен дневник
 • дневник за ветеринарномедицинските препарати
 • дневник за извършените дезинфекции
 • нормативни актове за регламентиране на ветеринарномедицинската практика
 • утвърдена писмена процедура за почистване, дезинфекция и обеззаразяване на помещенията
 • утвърдена писмена процедура за реда за контрол върху инфекциите
 • утвърдени писмени правила за изхвърляне и унищожаване на заразените отпадъци
 • дневник за температурата на хладилника за ветеринарномедицински препарати

Вижте същоРедактиране

Ветеринарна клиника