Ветеринарната клиника е специализирано лечебно заведение за животни, с минимална обща площ от 80 м2 и следните обособени помещения:

 1. лекарски кабинет
 2. приемно помещение
 3. лечебна зала
 4. операционна зала
 5. помещение за съхранение на лекарства
 6. стая за персонала
 7. санитарен възел
 8. стационар за болни животни, с осигурени:
  • склад за съхранение на фуражите
  • условия за хуманно отглеждане на животните
  • условия за индивидуално отглеждане на животните
  • водоснабдяване, канализация и електрификация
  • настилки и повърхности, които позволяват лесно почистване и дезинфекция

Във ветернарната клиника се водят и съхраняват следните документи:

 • удостоверение за регистрация
 • амбулаторен дневник
 • дневник за ветеринарномедицинските препарати
 • дневник за извършените дезинфекции
 • нормативни актове за регламентиране на ветеринарномедицинската практика
 • утвърдена писмена процедура за почистване, дезинфекция и обеззаразяване на помещенията
 • утвърдена писмена процедура за реда за контрол върху инфекциите
 • утвърдени писмени правила за изхвърляне и унищожаване на заразените отпадъци
 • дневник за температурата на хладилника за ветеринарномедицински препарати

Вижте също редактиране

Ветеринарна амбулатория