Взаимодействието е вид действие, което настъпва, когато два или повече обекта си влияят един на друг.[1] Понятието за двустранно въздействие е съществена в идеята на взаимодействието, което го различава от едностранното причинно въздействие. Тясно свързан термин е взаимосвързаността, който се отнася за взаимодействията в системите – комбинации от много прости взаимодействия могат да доведат до неочаквани феномени. Самият термин взаимодействие може да има различни значения според различните науки.

Двама души говорят.

Примери за широко разпространено взаимодействие включват:

  • Комуникация между двама души или сред групи, организации или държави: търговия, миграция, международни отношения, транспорт.
  • Обратната връзка по време на работата на машина, например взаимодействието между шофьор и местоположението на колата му на пътя: завивайки, шофьорът позволява на това положение, а чрез наблюдение тази информация се връща към водача.

ФизикаРедактиране

Във физиката, фундаментално взаимодействие (в зависимост от естеството на взаимодействието, то може да е и фундаментална сила) е процес, чрез който елементарните частици си взаимодействат. Взаимодействието често се описва като физично поле и се посредничи от обмен на калибровъчни бозони между частиците. Например, взаимодействието на заредени частици се случва чрез електромагнитни полета, докато бета-разпадът възниква посредством слабо ядрено взаимодействие. Едно взаимодействие е фундаментално, когато то не може да бъде описано чрез други взаимодействия. Съществуват четири доказани фундаментални взаимодействия в природата: гравитация, електромагнетизъм, силно и слабо ядрени.

ХимияРедактиране

В химията, взаимодействията са най-общо между атоми и молекули.

БиохимияРедактиране

Молекулярна биологияРедактиране

В молекулярната биология, знанието за взаимодействията между гени и протеини и с техните метаболити се нарича метаболитен път.

Медицина и фармакологияРедактиране

В медицината, повечето лекарства могат да се използват безпроблемно с други лекарства, но някои определени комбинации трябва да бъдат наблюдавани за взаимодействие, често от фармацевт. Взаимодействията между лекарствата попадат в една от две основни категории:

  • Фармакодинамика – включва действията на двете взаимодействащи лекарства.
  • Фармакокинетика – включва абсорбирането, разпространението, метаболизма и изхвърлянето на едно или и двете взаимодействащи лекарства.

По отношение на ефикасността, могат да съществуват три типа взаимодействие между лекарствата: адитивни, синергични и антагонистични:

  • Адитивното взаимодействие ще рече, че влиянието на двата химикала е равно на сбора на влиянията им поотделно. Това обикновено се дължи на факта, че химикалите въздейства на организма по един и същ или сходен механизъм. Примери за такива са: аспирин и ибупрофен, алкохол и депресант, успокоително и болкоуспокояващо.
  • Синергичното взаимодействие означава, че въздействието на двата химикала заедно е по-голям от сумата на техните ефекти поотделно. Пример за това е пестицид и тор.
  • Антагонистичното взаимодействие означава, че влиянието на двата химикала е по-слабо, отколкото сбора от ефектите на двете лекарства поотделно. Това се случва, когато вторият химикал увеличава отделянето на първия или пряко блокира действието му. Така се сформира основата на противоотровите.

СоциологияРедактиране

В социологията, обществените отношения е динамична и променяща се поредица от обществени действия между индивиди или групи, които променят своите действия и реакции, поради взаимодействието с партньорите си. Обществените взаимодействия могат да се разделят на случайни, многократни, редовни или регламентирани.

МедииРедактиране

При медиите, интерактивността е тяхна черта и докато дигиталните технологии стават все по-достъпни за масите, интересът в интерактивността нараства и става културна черта.

ИзточнициРедактиране

  1. Взаимодействие. // Большая советская энциклопедия. 3-е издание. Т. 5. Большая советская энциклопедия, 1971. с. 640.