Фундаментални взаимодействия

Фундаментални взаимодействия във физиката са четири напълно различни в същността си взаимодействия между елементарните частици и телата, които изграждат. Много от усилията в съвременната физика са насочени към намиране на една обща единна теория, която да обедини всички взаимодействия. Такава теория не е намерена. Първото обединение обаче е това на електричеството и магнетизма за създаване на единна електромагнитна теория, заслугата за което е на Джеймс Максуел.

Четирите фундаментални взаимодействия са:

Във физиката на елементарните частици на фундаменталните въздействия съответстват особени частици – калибровъчни бозони.