Взвод

тактическо подразделение в състава на рота; може да съществува самостоятелно в друга част
Тази статия е за подразделението. За филма вижте Взвод (филм).

Взводът е тактическо подразделение в състава на рота (батарея), като може да съществува и самостоятелно (в състава на част, съединение, учреждение). Състои се от 2 – 5 отделения (екипажи, разчети). Взводът е организационна единица във всички родове войски и специални войски и подразделенията за осигуряване и обслужване.

Тактически знак съгласно стандартите на НАТО

Вижте също

редактиране
Основни войскови единици в българската армия

отделение • взвод • рота • батальон • дивизион • ескадрила • полк • бригада • база • дивизия • корпус • армия