Тази статия е за военното съединение. За партията в България вижте Бригада (партия).

Бригадата е тактическо войсково съединение от състава на Въоръжените сили на много държави. По бойния си състав заема положение между полка и дивизията. Организационно включва в състава си:

Тактически знак съгласно стандартите на НАТО
Основни войскови единици в българската армия

отделение • взвод • рота • батальон • дивизион • ескадрила • полк • бригада • база • дивизия • корпус • армия