ВЕЦ Видима

(пренасочване от Видима (ВЕЦ))

ВЕЦ „Видима“ (Видимско Пръскало) е водноелектрическа централа в България, изградена на водослива на р. Лява Видима и р. Пръскалска река и е пуснат в експлоатация през 1951 г.

ВЕЦ Видима
Местоположение България
Енергоносител водна
Турбини 3, тип „Пелтон“
Капацитет 3,29 MW
Открита 1951

Мощността ѝ е 3290 квт. Има 3 генератора, от които два по 1316 квт и един по 658 квт. Средно годишното електропроизводство за периода 2000 г. – 2002 г. е 9894 МVh.

Разполага с два подземни и три закрити гравитачни канали, напорен тръбопровод 930 метра с диаметър 900 мм. Дневен изравнител с обем 20 000 куб.м.

Машинна частРедактиране

  • три агрегата турбина/генератор с турбини тип „Пелтон“, на хоризонтална ос, мощност 1920 к.с. за първите две турбини и 960 к.с за третата, „Ешър Вис:Швейцария“, 1949
  • три регулатора за обороти, „Ешър Вис:Швейцария“, 1949
  • три генератора; мощност 1880 kVA за първите две хидрогрупи и 940 kVA за третата, 750 оборота в минута, „Оерликон:Швейцария“, 1949.

Външни препраткиРедактиране