Водноелектрическа централа

Водноелектрическа централа ('съкратено ВЕЦ') е електрическа централа, използваща енергията на водна маса за произвеждане на електричество.

Схема на ВЕЦ под язовирна стана
ВЕЦ Копринка

Обикновено се използва вода от язовир, за да върти водна турбина с прикачен електрически генератор, който се задвижва от падаща вода. Напоследък се наблюдава особен интерес към изграждането на малки руслови ВЕЦ (Руслова ВЕЦ) на течащи води. За разлика от другите тип ВЕЦ, този вид електропроизводствени съоръжения не се нуждаят от предварително акумулиран воден обем, поради което са изключително щадящи към околната среда.

Турбина превръща кинетичната енергия на падащата вода в механична. След това генератор превръща механичната енергия от турбината в електрическа. Показателят най-високо работно водно ниво (НВРВН) е нивото на язовирното езеро, при което ВЕЦ работи оптимално.

Водноелектрическите централи варират от съвсем малки по размер „микро-ВЕЦ-ове“ до огромни язовири, които осигуряват електричество на милиони хора.

Разграничаването на малки, мини- и микро-водноелектрически централи е условно и се използва най-вече от дружествата, въпреки, че е прието в почти всички страни по света класифицирането се основава на наличната инсталирана мощност.

В категорията малки ВЕЦ спадат централи с инсталирана мощност равна или по-малка от 10 МW, мини ВЕЦ се наричат централите с мощност от 500 до 2000 kW, а микро ВЕЦ – до 500 kW.

Близо 30% от електричеството в световен мащаб се произвежда от различни ВЕЦ-ове и около 88% от енергията идваща от възобновяеми източници е водноелектрическа.[1]

Страни с най-големи мощности от водноелектрически централи
Страна Годишна
енергийна продукция (МВч)
Мощности (ГВ) Фактор на натовареност
Китай(2007) [2] 470,1 145,26 0,37
Канада 350,3 88,974 0,59
Бразилия 349,9 69,080 0,56
САЩ 291,2 79,511 0,42
Русия 157,1 45,000 0,42
Норвегия 119,8 27,528 0,49
Индия 112,4 33,600 0,43
Япония 95,0 27,229 0,37
Швеция 61,8 -
Франция 61,5 25,335 0,25
Най-големите ВЕЦ в света
Язовир Страна Мощност (МВ)
Три клисури Китай 22,500
Итайпу Бразилия, Парагвай 14,000
Гури Венецуела 10,200
Тукуруи Бразилия 8,370
Гранд Кули САЩ 6809

Мощността на един ВЕЦ може да се изчисли преблизително със следната формула: W=-η.(m.g.Δh)=-η.((ρ.v).g.Δh). Където W e изходната използваема енергия, η – коефициента на ефективност на турбината, m – масата на водния поток в кг/сек, ρ – плътността на водата (1000 кг/куб. метър), v – обемен дебит в куб. метри в секунда, g – земното ускорение, Δh – разликата от входното и изходното ниво на водния поток.

Вижте същоРедактиране

ИзточнициРедактиране

  1. Renewables Global Status Report 2006 Update Архив на оригинала от 2006-08-22 в Wayback Machine., REN21, публикувано 2007, посетено 2007-05-16; виж табл. 4, стр. 20.
  2. www.eeo.com.cn

Външни препраткиРедактиране