Византийският роман е подражателна форма на античния роман от периода XII – XV век. [1]

Възниква във Византия в подражание на романтизма на рицарския роман. Написан в т.нар. политически размер (петнадесетостишие) на жив народен език. Типичен образец на византийския роман е поемата „Дигенис Акрит“.

ИзточнициРедактиране

  1. The Medieval Greek Romance by Roderick Beaton, 1996, 2nd Revision, a work describing in detail all four twelfth century Byzantine romances, as well as those of later centuries, including complete plot summaries.