Висше училище по сигурност и икономика

Висшето училище по сигурност и икономика (съкратено ВУСИ) е едно от най-младите висши училища в страната. То е създадено като Колеж по икономика и администрация (съкратено КИА) – Пловдив, с Решение на XXXIX народно събрание от 29.Х.2003 г., обнародвано в бр. 97 на в. „Държавен вестник“ от 4 септември 2003 г., който е преобразуван с Решение на XLIII народно събрание от 21.V.2015 г., обнародвано в бр. 38 на в. „Държавен вестник“ от 26 май 2015 г.[1]

Висше училище по сигурност и икономика
Основан2003
Финансиранечастно
Ректорпроф. дпн Георги Манолов
МестоположениеПловдив, България
Сайтvusi.bg
Карта

Акредитация Редактиране

Висшето училище по сигурност и икономика получава през 2017 г. отлична оценка и максимална, шестгодишна, институционална акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) към Министерския съвет на Република България (Протокол № 16 от 8.06.2017 г.)[2]. Акредитацията на вуза от НАОА, която е пълноправен член на Европейската асоциация на агенциите за осигуряване на качеството във висшето образование – ENQA, се признава за валидна в целия Европейски съюз.

Структурни звена Редактиране

Академичният състав включва 53 хабилитирани преподаватели[3], които са обединени в 2 учебно-научни центъра[4]:

 • Учебно-научен център „Национална сигурност и обществен ред“
 • Учебно-научен център „Управление, администрация и икономика“

Прием Редактиране

Випускниците на ВУСИ завършват с диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или образователно-квалификационна степен „магистър

ВУСИ предлага обучение по следните бакалавърски специалности[5]:

Професионално направление „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“[5]

 • Национална сигурност
 • Противодействие на тероризма
 • Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред
 • Криминалистика
 • Корпоративна сигурност
 • Киберсигурност
 • Съвременни охранителни системи и сигурност

Професионално направление „АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ"[5]

 • Стопанско управление
 • Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност
 • Управление на бизнес информационните технологии
 • Управление на софтуерните технологии
 • Мениджмънт на социалната дейност

Професионално направление „ИКОНОМИКА“[5]

 • Счетоводство и контрол
 • Финанси
 • Дигитален маркетинг
 • Международен бизнес
 • Маркетинг

От учебната 2015/2016 г. ВУСИ дава възможност за обучение по 35 магистърски специалности[5]:

В професионално направление „Национална сигурност“[5]:

 • Национална сигурност
 • Противодействие на тероризма
 • Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред
 • Криминалистика
 • Корпоративна сигурност
 • Киберсигурност
 • Съвременни охранителни системи и сигурност
 • Индустриални отношения и сигурност
 • Регионална защита на населението и критичната инфраструктура
 • Сигурност в туризма
 • Защита на информацията
 • Митническо разузнаване и разследване
 • Информационна сигурност
 • Авиационна сигурност

В професионално направление „Администрация и управление“[5]:

 • Стопанско управление
 • Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност
 • Управление на бизнес информационните технологии
 • Управление на софтуерните технологии
 • Мениджмънт на социалната дейност
 • Социално предприемачество
 • Европейска администрация и управление на проекти
 • Мениджмънт на хотелиерстовто и ресторантьорството
 • Управление на алтернативните видове туризъм
 • Мениджмънт на балнео- и спа туризма
 • Управление, политика и бизнес

В професионално направление „Икономика“[5]:

 • Счетоводство и контрол
 • Финанси
 • Дигитален маркетинг
 • Международен бизнес
 • Маркетинг
 • Валутен, митнически и данъчен контрол
 • Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане
 • Кръгова икономика
 • Икономика на туризма

Източници Редактиране

 1. „История на ВУСИ“, сайт на ВУСИ, април 2019 г.
 2. Акредитирани висши училища, сайт на НАОА, април 2019 г.
 3. Преподаватели във ВУСИ, сайт на ВУСИ, април 2019 г.
 4. Структура на ВУСИ, сайт на ВУСИ, април 2019 г.
 5. а б в г д е ж з Специалности, сайт на ВУСИ, април 2019 г.

Външни препратки Редактиране