Магистър (на латински: magister – наставник, учител) може да се отнася за някое от следните понятия.

  • магистър – титла във Византия;
  • велик магистър – рицарска титла за ръководител на някои рицарски ордени;
  • магистър – образователна степен във висшето образование. В България е регламентирана от Закона за висшето образование (ЗВО), като за придобиването ѝ, съгласно член 42, алинея 1, точка 2, подточка а) на ЗВО, се изискват: не по-малко от 300 учебни кредита съгласно учебния план със срок на обучение не по-малък от 5 г.:
    • с магистърско обучение от поне 1 г. след получаване на образователна степен бакалавър (с минимум 4 г. обучение) или
    • направо (при някои учебни програми).

Вижте същоРедактиране