Национален съвет на Българската социалистическа партия

Националният съвет на Българската социалистическа партия (по-рано: Висш съвет), съкратено НС, е избираем орган на БСП, който осигурява национално представителство на партийните организации.

Избира се на всеки конгрес на партията след тайно гласуване. Той взема решения, свързани с текущите задачи на партията и назначава Изпълнително бюро на Българската социалистическа партия и Общопартийна контролна комисия.

НС на БСП има следните комисии:

 • Комисия за разработване на нова програма на БСП
 • Комисия за разработване на нов устав на БСП
 • Комисия по организационните въпроси и връзките с местните структури
 • Комисия по взаимоотношенията на БСП с политическите партии, синдикатите и структурите на гражданското общество
 • Комисия по външната политика и международните връзки на БСП
 • Комисия по подготовката и развитието на кадрите в БСП
 • Комисия за работата с жените – социалистки
 • Комисия за работата на БСП с младежта
 • Комисия за работа с ветераните на партията
 • Комисия по медийната политика на БСП

Към НС на БСП функционират следните съвети, които подпомагат дейността на висшите партийни органи:

 • Съвет по местно самоуправление и регионална политика
 • Съвет по европейска интеграция
 • Съвет по социално-икономическа политика
 • Съвет по законност, ред, правосъдие и борба с корупцията
 • Съвет по аграрна и екологическа политика и горите
 • Съвет по информационното общество
 • Съвет по демография и здравеопазване
 • Съвет по образование и наука
 • Съвет по култура и духовност
 • Съвет по национална сигурност и отбрана
 • Съвет по етническите въпроси, междуетническите отношения и работата на БСП в районите със смесено население

Висшият съвет на БСП, избран от 46-ия конгрес на БСП, е в състав от 182 души.

Вижте същоРедактиране