Власите в Сърбия са малцинство, съсредоточено основно между долините на реките Тимок и Морава.[1]

Влашките поселища в Сърбия
Влашките селища в Тимошко и Моравско

По отношение на етногенезиса им в науката преобладава становището, че власите отсам река Дунав са късни поселници от времето на османското владичество.

Землището на власите покрай река Дунав на територията на България е своеобразно продължение на влашките поселения от днешната територия на Сърбия.

Бележки редактиране