Сръбските земи под османско владичество

Османската власт над сръбските земи продължава фактически за период от около пет века (1389–1912). [1]

Сръбските земи в Османската империя са обединени в Босненски еялет (1609)
Османски Белград.

Части от територията на днешна Сърбия, като Босна и Херцеговина с Новопазарския санджак, са част от Османската империя до 1912 г., т.е. до края на балканските войни. Номинално, т.е. по закон, днешна Сърбия е независима държава от 1878 г. по силата на решение от Берлинския конгрес, макар че де факто независимостта датира от 1804 г., т.е. с началото на първото сръбско въстание, а първият османски държавен акт – хатишериф (1830), с който се признава сръбска автономия е от 1830 г. [2]

Процесът на поставяне на сръбските земи под османска власт започва със загубата на известната косовска битка, предвид на обстоятелството, че в нея вземат участие воини на краля на Босна – Твърдко I, а Моравското деспотство владее бившите земи на великия жупан Никола Алтоманович от есента на 1373 г.

В 1459 г. Моравското деспотство престава да съществува, след което последователно са завладени от османците Босна (завоюване на Босна) и Херцеговина. Със завладяването на Черна гора през 1499 г. от османците, всички средновековни сръбски земи на Балкана с изключение тези в състава на Дубровнишката република, са поставени под властта на падишаха.

През 1557 г., а може би и по-рано, е възстановена под натиска на Рюстем паша – Печката патриаршия, а през 1580 г., т.е. в края на известната стогодишна хърватско-османска война и преди дългата война, завършва османското институционализиране на сръбските земи в Босненски еялет на Балкана.

Много сърби от средновековните сръбски земи се преселват по военната граница, придавайки нов етнически облик на земите по тази граница, която е с менящи се параметри и периметър.

Източници

редактиране
  1. Манчев, Кръстьо. История на балканските народи. Том 1. (1352–1878), Битката на Косово поле. Падане на България под османска власт. София, 2006.
  2. Манчев, Кръстьо. История на балканските народи. Том 1. (1352–1878), Сърбите от Белградския пашалък на границата между XVIII–XIX век. София, 2006.