Власт

Уикимедия пояснителна страница

Терминът власт може да се отнася към:

  • Власт – определен вид обществени отношения
  • Власт – определени държавни институции
  • възможност за влияние над някого или нещо
Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.