Привременно правителство

(пренасочване от Военен съвет)

Българското привременно правителство в Средна гора, известно още като Военен съвет или просто Привременно правителство, е главният орган на независимата революционна власт в IV-ти революционен окръг по време на Априлското въстание през 1876 г.

Привременното правителство е основано в Панагюрище непосредствено след обявяването на въстанието на 20 април 1876 г. (стар стил) и действа до превземането на града от османския неприятел. Съветът заседава в къщата на Хаджикулови, която започва да се нарича Правителствен дом.

Плоча в памет на члена в Привременното правителство Искрьо Мачев в Панагюрище

Членове на Привременното правителство са изтъкнати личности от Панагюрище, взели активно участие в подготовката и организирането на въстанието: Павел Бобеков – председател, и членове Найден Дринов, С. Хаджикирилов, Филип Щърбанов, П. Щърбанов, Искрьо Мачев, Захари Койчев, Т. Влайков, Марин Шишков Юруков, Кр. Гешанов, Иван Джуджев и Петко Мачев.

Създаването на този орган в самото начало на въстанието говори за стремежа на революционерите към възстановяване на българската държава и държавническа традиция като цяло.

ИзточнициРедактиране

История на България, Том шести, Българско възраждане 1856 – 1878., София, 1987, Издателство на БАН