Емблема за пояснителна страница Тази статия е за междудържавното споразумение. За организацията в България вижте Военен съюз (България).

Военен съюз е военно-политически съюз на няколко държави, създаден с цел да се решат военни, политически или икономически въпроси.

Военни блокове през 20 векРедактиране