Отваря главното меню

Коалиция се нарича такова сдружение, по време на което участниците действат заедно за постигане на дадена цел, но водени всеки от собствения си интерес. Такова сдружаване може да е временно и е въпрос на удобство за участващите страни.

МатематикаРедактиране

В математиката форми на коалицията се изучават от т.н. теория на игрите на Джон Неш. Тя показва как в определени условия най-благоприятният изход за страни с иначе противоположни интереси е именно обединяването в коалиция.

ПолитикаРедактиране

В политиката коалицията намира широко приложение. Например Отечественият фронт в България е използван от БКП за обединяване на широк кръг от политически партии, включително некомунистически, за борба с фашизма и завземане на властта.

В днешно време коалиционните правителства са популярна практика. Така например в България водещите партии често се нуждаят от подкрепата на други партии в страната, за да създадат стабилни правителства. Но има и примери за обратното – първото правителство на ГЕРБ е правителство на малцинството, след като не влиза в коалиция с друга политическа партия.