Военна наука

(пренасочване от Военно изкуство)

Военната наука е система от знания за закономерностите на войната, начините и средствата за нейната подготовката и водене. Военната наука се състои от следните три части:

Клас по телефония: наборници на Армията на САЩ (1917).

Отчита и използва достиженията на другите науки и влиянието на икономическите, политическите и научно-техническите фактори.