Войни за национално обединение на България

Уикимедия пояснителна страница

Войни за национално обединение на България са всички войни в периода (1912 – 1945), които България води за националното обединение на българите. По-долу са изброени в хронологичен ред.

Вижте също редактиране