Отваря главното меню

Върховен съд на Народна република България

Върховният съд е най-висшата съдебна инстанция в Народна република България[1], създадена съгласно чл. 41 от „Закона за устройството на съдилищата“ на 26 март 1948 г. (след сливането на Върховния административен съд и Върховния военен съд). Сред задачите на Върховния съд влизат: упражняване съдебен надзор върху всички съдилища в страната и проучаване и обобщаване съдебната практика.

Състои се от наказателна, гражданска и военна колегия, чийто състави се разпределят по отделения. Заседава в състав от председател и двама съди. Съдите от ВС се избират от Народното събрание за срок от пет години.

Върховният съд продължава да действа на практика чак до 1996 г., когато започват да функционират възстановените от Конституцията от 1991 г. ВКС и ВАС.

БележкиРедактиране

  1. Фонд 351, 708 а.е., 1948-1953 г.