Гайгеровият брояч (нарича се още Гайгер-Мюлеров брояч) е уред за измерване на радиация. Открива високоенергийни фотони, алфа-частици, бета- и гама-лъчи, но не и неутрони. Датчикът детекторът му се нарича Гайгер-Мюлерова тръба. Представлява газоразрядна лампа с 2 електрода, пълна с газ с ниско налягане (значително по-ниско от атмосферното). При преминаване на частица или лъч през него, за момент протича електрически ток. Чрез електронен усилвател сигналът се усилва и се изобразява като измерима величина или като звук - едно цъкване (щракване) за всяка частица.

Gaiger-muler.gif

Създаден е от Ханс Гайгер през 1908. Обикновено съдържа и брояч, отброяващ частиците.

На Гайгер-Мюлеровата тръба ѝ е необходимо някакво време след отчитане на частица, за да премине пак в непроводимо състояние. Затова Гайгеровият брояч не може да работи при силна радиация – просто датчикът провежда ток непрекъснато.