„Гайда“ е български сатиричен вестник, редактиран от Петко Славейков и издаван в Цариград. Подзаглавието му е „Сатирический вестник за свестявание на българите. Издава се всеки 15 дена. Годишен абонамент 2 бели меджидиета“.

Гайда
Информация
Начало15 юни 1863 г.
Езикбългарски език

Първият му брой излиза на 15 юни 1863 г., а последният – на 15 април 1867 г. Спрян от турската цензура за периода 24 април 1865 г. – 1 януари 1866 г. След подновяването излиза като филологично списание, „нравствената цел на което ще е със занимателното си съдържание да приучи на прочитание нашите съотечественици“. Изданието дава възможност на Петко Славейков да се утвърди като национална фигура в публичнопо пространство на нацията[1].

Първото публикувано стихотворение на Христо Ботев – Майце си, е отпечатано в последния брой на „Гайда“.[2] Вестникът дава поле за изява на обществено-политическите възгледи на своя редактор. Важна е ролята му за отстояване позициите на крайното крило на църковнонационалното движение на българите срещу Цариградската патриаршия[3].

В анкета, организирана от СБЖ сред журналисти от българските национални медии, проведена през 2003 г. и посветена на 140-годишнината на вестника, „Гайда“ е посочен на първо място в отговора на въпроса „Кои са 15-те най-значителни български хумористично-сатирични вестници и списания през периода 1863 – 2003 г.?“

  1. Дафинов, Здравко. Титанът на Възраждането : Докум. хроника за живота и делото на Петко Р. Славейков. София, Издателство „Родина“, 1997. ISBN 954-8743-04-3.
  2. Дафинов, Здравко. Безсмъртен и гениален. Автентичният Христо Ботев. София, Изток-Запад, 2007. ISBN 978-954-321-312-2. с. 51.
  3. Вера Бонева. „Решението на Въпроса е в ръцете ни“: Българското църковнонационално движение на страниците на Славейковата „Гайда“. История, 2010, кн. 2, 33 – 55.