Гел Сърбинов (на английски: Gel Sarbinoff) е български общественик и емигрантски деец, член на Македонската патриотична организация.

Гел Сърбинов
Gel Sarbinoff
български общественик
Роден
Починал

БиографияРедактиране

Гел Сърбинов е роден през 1889 година в кайлярското село Палеор, тогава в Османската империя, днес в Гърция. Емигрира в САЩ и заедно с брат си Йосиф Сърбинов е активен член на македоно-българската църковна община „Св. Стефан“ и на МПО „Даме Груев“. През 1924 година е избран за подпредседател на ЦК на Македонската патриотична организация, за председател е избран Пандил Шанев, за секретар - Йордан Чкатров, съветник е Таше Попчев и касиер Ламбо Киселинчев.[1] Гел Сърбинов умира на 3 август 1933 година.[2]

БележкиРедактиране

  1. Митев, Трендафил, „Делото на Тодор Александров и българската емиграция в САЩ и Канада“
  2. Македонски Алманах, издава Ц.К. на МПО, редактор Петър Ацев, издание на "The Macedonian Tribune", Indianapolis, 1940, стр. 363.