Георги Михайлов (пояснение)

Уикимедия пояснителна страница

Георги Михайлов може да се отнася за:

  • Георги Михайлов (1893-1950) – български преводач;
  • Георги Михайлов (?-1940) – български стопански деец, кмет на Русе;
  • Георги Михайлов (1915-1991) – български епиграф, учредител и председател на Международната асоциация по гръцка и латинска епиграфика;
  • Георги Михайлов (р. 1932) – български инженер, кмет на Кюстендил;
  • Георги Михайлов (р. 1990) – български хандбалист
  • Георги Михайлов – български хематолог, ръководител на Клиниката по хематология към Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания.
Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.