Главна дирекция за борба с организираната престъпност

Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП), а също и като ГД „Борба с организираната престъпност“, е специализирана полицейска оперативно-издирвателна служба на МВР за противодействие и неутрализиране на престъпна дейност на местни и транснационални престъпни структури. Дирекцията „Борба с организираната престъпност“ осъществява методическо ръководство, помощ и контрол на регионалните звена по „Борба с организираната престъпност“ (БОП) по направлението на дейността.

Службата е създадена през 1990 г. и наследява Шесто управление на ДС – политическата полиция на комунистическия режим в България.

СтруктураРедактиране

Национална служба „Борба с Организираната Престъпност“ (НСБОП) с териториални подразделения в Областните дирекции на полицията (ОДП) – Регионални Звена за Борба с Организираната Престъпност (РЗБОП), след последните промени в Закона за МВР, става Главна дирекция за Борба с организираната престъпност (ГДБОП) в рамките на Генералната дирекция на полицията, а РЗБОП в страната са прекатегоризирани в сектори „БОП“ в рамките на ОДП.

Органи на ГД „Борба с организираната престъпност“ са офицерите, сержантите и извънщатните служители. Правомощията на извънщатните служители се определят от министъра на вътрешните работи.

ГДБОП изгражда за нуждите на своята дейност информационни фондове.

ДейностРедактиране

В изпълнение на задачите ГД „Борба с организираната престъпност“ извършва самостоятелно или съвместно с други специализирани органи оперативно-издирвателна, информационна и организационни дейности за противодействие на организираната престъпна дейност, свързана с:

При изпълнение на функциите си органите на ГДБОП:

 • наблюдават, установяват и контролират лица и обекти, за които има данни, че са свързани с престъпна дейност на местни и транснационални престъпни структури;
 • провеждат оперативно-издирвателна дейност за изпълнение на функциите си и в зоната на граничен контрол;
 • съвместно с митническите органи осъществяват контролирани доставки;
 • събират, обработват и съхраняват информация за лица, дейности и факти, свързани с организираната престъпност;
 • предотвратяват и разкриват организирана престъпна дейност и участват в разследването ѝ;
 • използват специални разузнавателни средства при условия и по ред, определени със закон;
 • получават съдействие и организират прикриването на служители и тяхната дейност в държавни органи, организации и юридически лица по ред, определен с наредба на Министерския съвет.

Службите на МВР предоставят на ГД „Борба с организираната престъпност“ информация, свързана с организираната престъпност.

Главна Дирекция „Борба с организираната престъпност“ събира, анализира, съхранява и предоставя информация за организираната престъпност и извършва прогнозна дейност съобразно своята компетентност.

ДиректориРедактиране

 • Стефан Стефанов – февруари 1991 – февруари 1992
 • полковник Тихомир Стойчев – февруари 1992 – октомври 1993
 • полковник Кирил Радев – октомври 1993 – февруари 1994
 • полковник Фьодор Владимиров – февруари 1994 – октомври 1994
 • полковник Любен Левичаров – октомври 1994 – август 1995
 • полковник Димитър Вангелов – август 1995 – март 1997
 • генерал-майор Кирил Радев – март 1997 – 2000
 • генерал-майор Румен Миланов – 2000 – 7 ноември 2005
 • генерал-майор Ваньо Танов – 7 ноември 2005 – 2 август 2007
 • комисар Кирил Георгиев – от 2 август 2007
 • главен комисар Станимир Флоров – до април 2013
 • Валентин Трифонов – от април 2013, временно изпълняващ длъжността
 • главен комисар Ивайло Спиридонов – от февруари 2015

Външни препраткиРедактиране

Вижте същоРедактиране