Глюкозаминът (C6H13NO5) е аминозахарид и важен прекурсор в биохимичната синтеза на глюкопротеини и липиди. Глюкозаминът е основна структурна единица на полизахаридите хитозан и хитин, които изграждат екзоскелета при ракообразните и при други членестоноги, както и клетъчните стени на гъби и редица висши организми. Глюкозаминът е един от най-разпространените монозахариди [1]. Произвежда се промишлено посредством хидролизата на черупки на ракообразни или чрез ферментация на зърнени култури, като царевица и пшеница.

Хауъртова проекция на α-D-глюкозамин

Вижте същоРедактиране

ИзточнициРедактиране

  1. Horton, Derek и др. The Carbohydrates Vol IB. New York, Academic Press, 1980. ISBN 042-556351-5. с. 727–728.