Гоахира вляво от Венецуелския залив и южно от Карибско море.

Гоахира е полуостров в Северна Колумбия и Северозападна Венецуела в Карибско море. Гоахира е най-северният полуостров на Южна Америка. Има площ от 25 000 кв. км. По-голямата част от полуострова е част от Колумбия. На полуострова се намира Пунта Галинас (Пунта Гаджина) – най-северната точка на континентална Южна Америка. Полуостровът е населен предимно от индианци. На полуострова е основана католическа мисия (църква) на 17 януари 1905 г.