Надморска височина (н.в.), наричана още абсолютна височина, кота, ортометрична височина[1], е вертикалното разстояние между дадена точка на земната повърхност и нивото на моретата и океаните. Измерва се в метри (означение m), като по-високите точки (например върховете на планините) имат по-голяма надморска височина. Най-високата точка на планетата Земя, считано от надморската височина, е връх Еверест в Хималаите, който е с височина 8848 m.[2]

Цифрова карта, показваща надморската височина на щата Калифорния в САЩ

Частите от земната повърхност, които са разположени под морското ниво, имат отрицателна надморска височина и се наричат депресии. Най-дълбоката депресия в света е Мъртво море (–430 m н.в. към есента на 2015 г.). Някои депресии са запълнени с вода (Каспийско море), а други са сухи (Турфанската падина в Централна Азия). Съществуват и езера, чиито брегове са над морското равнище, но най-дълбоката им част е под него. Наричат се криптодепресии.[2]

Изчисляване редактиране

Изчисляването на надморската височина се свежда до разликата между базово ниво (морско равнище) и точката, на която искаме да измерим кота спрямо това ниво.

Къде точно би било нивото на морето, зависи от приетата форма на Земята: елипсоид, геоцентричен елипсоид, квазигеоид или геоид и откъде се взима нулата.

Различните държави използват различни дефиниции и различни нива на височината.

Повечето карти в България са по Балтийската височинна (вертикална) система. Правен е опит с Постановление 154 от 04.06.2001 г. да се внедри „Българска геодезическа система 2000“.

За следене на морското ниво и използването му за геодезически нужди на брега на Черно море има изградена т. нар. пегелна станция.

Геодезистите очакват официално да се премине към Европейската геодезическа референтна система (EUREF), която е дефинирана точно по Световната геодезическа система GRS80.

С развитието на технологиите са се появили нови методи. Например благодарение на авиацията са се появили методи, базирани на фотограметрията, които позволяват да се определи косвено височината с точност от няколко метра без необходимост да се прави измерване.

Някои спътници като STRM (Shuttle Radar Topography Mission) Архив на оригинала от 2012-09-17 в Wayback Machine. предоставят карта на цялата планета, но с точност от няколкостотин метра до няколко километра.

Карта на света с точност 1 km редактиране

Тази карта е направена благодарение на данните от GTOPO30, които описват надморската височина на Земята. Картата използва цветове и сенки вместо контурни линии, които да покажат надморското равнище.

                       
                       
                       
                       
                       
                       
Всяка плочка е с разделителна способност от 1800 × 1800 пиксела (средната големина на един файл е 1 MB, 60 пиксела = 1 градус, 1 пиксел = 1 минута)

Вижте също редактиране

Източници редактиране