Гойделски езици

Гойделски езици
Разпространение Шотландия, Ирландия, Нова Скотия
Говорени от 414 000 души
Систематизация по Ethnologue виж