Голям източен ерг

(пренасочване от Голям Източен Ерг)

Големият източен ерг е най-големият ерг в Алжир и Тунис. Този ерг също е и второто по големина място, покрито изцяло с пясък в Сахара след Либийската пустиня.

Огромни дюни на територията на ерга