Голям глад в Европа (1315 – 1317)

(пренасочване от Голям глад (1315-1317))

Големият глад (срещано също като Велик глад) в Европа от 1315 – 1317 г. е първото от цяла серия пълномащабни човешки бедствия през Средновековието. Последван е от епидемията от чума, позната като Черната смърт.

„Триумфът на смъртта“ от Питер Брьогел Стария, музей Прадо, Мадрид

Според различни оценки този мащабен глад води до милиони смъртни случаи (представлявяши от 10 до 25 % от градското население на Европа през онези години), настъпва краят на периода на растеж и разцвет през XI – XIII век.

Засяга цяла Северна Европа - Скандинавия, Великобритания, Ирландия, Франция, Нидерландия, Германия. Алпите и Пиренеите предотвратяват разпространението на юг – съответно в Италия и Испания, а на изток областта граничи с днешните украински земи. Приема се, че Балканите, Византийската империя и днешните руски земи по онова време избягват Големия глад.

Като причина за бедствието днес се приемат ненормално високото ниво на валежи почти навсякъде в Европа по онова време – от Ирландия до Полша, Беларус и Литва. Неблагоприятните метеорологични условия през пролетта на 1315 г. водят след себе си до лоши селскостопански реколти и рязко покачване на цените на хранителните продукти, което става причина за остър недостиг на храна. Гладът продължава две години и положението се нормализира едва през 1322 г. По това време хиляди хора умират ежедневно, обществения ред е сринат, а нивото на престъпност неконтролируемо. Много родители изоставят децата си, някои от тях даже ги продават, за да ги спасят от глад. Масово се разпространяват антропофагията, престъпността и болестите.

Големият глад води след себе си още по-страшни масови бедствия, като черната смърт, но някои изследователи отричат взаимовръзката между тях. Антрополозите все още изследват задълбочено сложното взаимодействие между многобройните социални и екологични фактори в Европа през ХІV век, в това число и като последици от постоянните войни, несправедливо разпределение на ресурсите и др.

Във фолклора дори популярната германска приказка за „Хензел и Гретел“ се свързва със събитията от ХІV век в германските земи.

ИзточнициРедактиране