Северен гребенест тритон

вид земноводно
(пренасочване от Голям гребенест тритон)

Северен гребенест тритон или Голям гребенест тритон [2] (Triturus cristatus) е вид саламандър от род Тритони, разпространен в по-голямата част от Европа и части от Азия.

Голям гребенест тритон
Kammmolchmaennchen.jpg
Природозащитен статут
Червена книга на България
Класификация
царство: Animalia Животни
тип: Chordata Хордови
клас: Amphibia Земноводни
разред: Caudata Опашати земноводни
семейство: Salamandridae Саламандрови
род: Triturus Тритони
вид: Triturus
cristatus
Северен
гребенест тритон
Научно наименование
Уикивидове Triturus cristatus
Laurenti, 1768 г.
Синоними
  • Turanomolge mensbieri Nikolsky, 1918
Разпространение[1]
Triturus cristatus dis.png
Северен гребенест тритон в Общомедия

В по-старата литература този вид е наричан Голям гребенест тритон и е включвал подвидовете: южен, дунавски, македонски и италиански гребенест тротон. Сега те са обособени като самостоятелни видове.

РазпространениеРедактиране

Големият гребенест тритон се среща в Континентална Европа, с изключение на Пиренейския полуостров, Южна Франция, северните части на Скандинавския полуостров и Русия.

През 2005 г. за първи път този вид е забелязан в България. Неговите находища са в Западна Стара планина и Врачански Балкан до надм.височина 1400 m. Счита се, че това е най-южното находище на вида.

Живее в слабо обрасли с подводна растителност водоеми. Предпочита слабопроточни и стоящи води с дълбочина над 0,5 m.

Начин на живот и храненеРедактиране

Храни се с червеи, охлюви, ларви на насекоми и други дребни членестоноги.

Снася 200-400 яйца, които залепват за подводната растителност. Ларвите се излюпват след 2 седмици, а метаморфозата трае около 3 месеца.

ИзточнициРедактиране