Голям дъвкателен мускул

Големият дъвкателен мускул (Musculus masseter) е един от четирите дъвкателни мускула при човека. Той има четириъгълна форма и се прикрепва за външната повърхност на долночелюстната кост. Разделя се на повърхностна и дълбока част. Повърхностната започва от долния ръб на скуловата кост, а дълбоката — от скуловата дъга.

Голям дъвкателен мускул
Gray1024.png
Латински m. masseter
Атлас Голям дъвкателен мускул
Нерв mandibular nerve (V3)
Произход zygomatic arch и горна челюст
Залавяне coronoid process, ramus of mandible, cementomaxillary tendon и cementomandibular tendon   
Действие движи долната челюст нагоре и я притиска към горната
Кръвоснабдяване masseteric artery
Антагонист Platysma muscle
Голям дъвкателен мускул в Общомедия

Този мускул движи долната челюст нагоре и я притиска към горната.