Емблема за пояснителна страница Вижте пояснителната страница за други значения на Град.

Грáдът (на френски: grade, вариант на gradus) е метрична единица за измерване на равнинен (плосък) ъгъл, представляваща 1/400 част от пълния кръг.

Използва се основно в геодезията и геодезичните уреди. В Германия, Швеция и някои други северни европейски страни се използва названието гон (gon – на гръцки: γονία – ъгъл).

Град е 1/100 (една стотна) част от правия ъгъл. Обозначава се с g.

Връзка с други единициРедактиране

Съотношението на грáда с другите единици за измерване на ъгли се описва с формулата:

По аналогия с градусите грáдът се дели на метрични минути (c) и секунди (cc) – в един град има 100 метрични минути, в минутата – 100 секунди.

Вижте същоРедактиране