Гръцки езиков въпрос

Гръцкият езиков въпрос е спор в гръцката културна среда за това дали димотики или катаревуса да е официалният език на Гърция.

ИсторияРедактиране

Спорът датира още от началото на XIX век и е окончателно решен през 1976 г., когато за официален език е обявен димотики. Вследствие на продължителността на спора сред гърците се оформя за около два века диглосия.

Гръцкият езиков въпрос се появява под влиянието на Просвещението. По време на Гръцката война за независимост, на преден план изплува въпросът за това какъв да е официалният език на възстановената гръцка суверенност.

ИзточнициРедактиране