Гръцките цифри са бройна система използваща буквите от гръцката азбука. Известна е също като йонийска, милетска или александрийска, и в исторически план замества старата атическа бройна система, доминирала в Древна Гърция около 3 век пр.н.е.. В модерния гръцки език тези цифри се използват само за редни числителни, както и в случаи, в които другаде по света се използват римските цифри. За бройните числителни обаче в съвременния гръцки се използват арабските цифри.

Древно Византийско Съвременно Стойност Древно Византийско Съвременно Стойност Древно Византийско Съвременно Стойност Древно Византийско Съвременно Стойност
  α на гръцки: Αʹ 1   ι на гръцки: Ιʹ 10   ρ на гръцки: Ρʹ 100   &   ͵α на гръцки: ͵Α 1000
  β на гръцки: Βʹ 2   κ на гръцки: Κʹ 20   σ на гръцки: Σʹ 200    ͵β на гръцки: ͵Β 2000
  γ на гръцки: Γʹ 3   λ на гръцки: Λʹ 30   τ Τʹ 300    ͵  на гръцки: ͵Γ 3000
  δ на гръцки: Δʹ 4   μ на гръцки: Μʹ 40   υ на гръцки: Υʹ 400    ͵  на гръцки: ͵Δ 4000
  ε на гръцки: Εʹ 5   ν на гръцки: Νʹ 50   φ на гръцки: Φʹ 500    ͵ε на гръцки: ͵Ε 5000
 
 
  &  
  &  
на гръцки: Ϛʹ
на гръцки: ΣΤʹ
6   ξ Ξʹ 60   χ на гръцки: Χʹ 600    ͵  & ͵ 
͵  & ͵ 
на гръцки: ͵Ϛ 6000
  ζ на гръцки: Ζʹ 7   ο на гръцки: Οʹ 70   ψ на гръцки: Ψʹ 700    ͵ζ на гръцки: ͵Z 7000
  η на гръцки: Ηʹ 8   π на гръцки: Πʹ 80   ω на гръцки: Ωʹ 800    ͵η на гръцки: ͵H 8000
  θ на гръцки: Θʹ 9  
 
  &  
  &  
на гръцки: Ϟʹ 90  
  &  
  &  
  &  
 
  &  
  &  
 
на гръцки: Ϡʹ 900   ͵θ на гръцки: ͵Θ 9000
  • Алтернативно, подсекциите на ръкописите понякога са номерерирани с малки букви {αʹ. βʹ. γʹ. δʹ. εʹ. ϛʹ. ζʹ. ηʹ. θʹ.}
  • В древния гръцки се използва мириадска нотация за числа по-големи от 9999, например  ͵εωοεʹ за 1 755 875.

Вижте също

редактиране