Гръцко-турска война

Уикимедия пояснителна страница

Гръцко-турска война може да се отнася до две войни между Гърция и Турция (или нейния предшественик Османската империя):

Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.