ДДД

означава група от взаимодопълващи се мерки за биологична защита, които се прилагат съвместно
За съкращението ДДД в българския уикипедиански жаргон вижте У:ДДД.

ДДД (произлиза от началните букви на думите: дезинфекция, дезинсекция, дератизация) означава група от взаимодопълващи се мерки за биологична защита, които се прилагат съвместно, по предварително разработен план. С тях се достигат следните цели:

Това са комплексни обработки ДДД за свеждането до минимален брой вредители (дезинсекция) от един вид, както и унищожаването на патогенни микроорганизми (дезинфекция) и третиране за вредни гризачи (дератизация). За дълготраен ефект се прилага схема за ежемесечно извършване на ДДД.

Източници

редактиране