Уикипедия:Дайте да дадем

(пренасочване от У:ДДД)

„Другари, дайте да дадем!“ е шеговит израз от разговорния български език, който изразява желание да се подкрепи някаква благородна цел („[нека] да дадем“), съчетано с невъзможността или нежеланието на говорещия да допринесе за тази подкрепа („[вие] дайте“). Употребата му е предимно като ироничен или сатиричен възглас, подчертващ очевидната неангажираност на даден призив или като критика към призоваващия също да се включи в усилията по постигане на целта. Нерядко се използва и като забележка към опитите да бъдат използвани чужди усилия за постигане на собствени цели (изразени с народната поговорка „с чужда пита помен прави“).

В българската Уикипедия изразът (най-често съкращаван като ДДД) се използва предимно като деликатно напомняне, че никой от редакторите не може и не трябва да задължава останалите да извършат дадено действие. На Уикипедия са нужни усилия за много и разнообразни дейности - писане на нови статии (особено за теми, считани за важни), допълване или оформяне на съществуващи статии, проверка на верността на написаното и добавяне на източници, неутрализация, проверка на авторските права, подреждане в категории и др. Уикипедия е проект, в който всеки редактор е доброволец и не получава материално възнаграждение за усилията си. Редакторите даряват своите знания, умения и свободно време за създаването на свободна и общодостъпна енциклопедия. Затова е неморално (и практически невъзможно) те да бъдат задължени да даряват своите ресурси за непривлекателна кауза.

В редица случаи този на пръв поглед „деликатен“ отговор (ако бъде поднесен неконструктивно, прибързано и без обсъждане на идеята) може да доведе до ненужно изостряне на напрежението между редакторите, да отблъсне инициаторите на отправения призив или предложение и излишно ги настрои както срещу конкретния нетактичен колега, така и срещу проекта изобщо.

Затова ДДД-призивите трябва да се отправят и възприемат с чувство за хумор и добронамереност. Разглеждан в тази светлина ДДД често е бил стимул за създаването на нови статии и подобряването на съществуващите.

Вижте също

редактиране