Даркая е живописна местност в югоизточна България, близо до границата с Турция, в землищата на селата Радовец и Лесово и обхваща площ от 1082,531 хектара.[1]. Намира се в долната част на средното течение на река Тунджа.[2]

Представеното в нея биологично разнообразие включва над 150 вида птици, 8 вида земноводни, 21 вида влечуги и други защитени и редки растителни и животински видове. Някои от видовете, които срещат на тази територия, са видра, леопардов смок, бухал, голям гребенест тритон, ивичест смок, вдлъбнаточел смок, жълтокоремна бумка и други. [1]

ИзточнициРедактиране

  1. а б Местност „Даркая“, сайт JTI: Traveler's Guide East Macedonia & Thrace (Посетен на 2017-02-26)
  2. Съвременно състояние на защитените зони в Югоизточен регион на България по проект „Иновации в областта на устойчивото управление и опазване на естествените природни зони 4GreenInn“, март 2014