Промишленият индекс Дау Джоунс (на английски: Dow Jones Industrial Average, МФА:[ˌdaʊ ˈdʒoʊnz ɪnˈdʌstɹɪəl ˈævəɹɪdʒ], съкр. DJIA; NYSE: DJI) е индекс за следене на състоянието на промишлените предприятия на щатския фондов пазар. Той е един от няколкото фондови индекса, създадени от редактора на вестник „Уолстрийт джърнъл“ и основател на компанията Дау Джоунс енд Къмпани Чарлз Дау (на английски: Charles Dow). Индексът Dow Jones е най-старият в средите на съществуващите в САЩ пазарни индекси, като обхваща цените на 30 от най-големите и стабилни публични компании в страната. Често се счита за индикатор за състоянието на щатската икономика.

Логаритмична графика на DJIA от януари 2000 до 2024.
Историческа логаритмична графика на Дау Джоунс от 1890 до 2024
Изменение на Dow Jones по време на кризата 1929

За първи път индексът е публикуван на 26 май 1896 г. Тогава той представлява средноаритметична стойност на цените на акциите на 12 щатски промишлени компании. От тези дванадесет компании само Дженерал Илектрик присъства в съвременната версия на индекса. Останалите 11 компании са били:

 • Америкън котън Ойл Компъни, предшественик на Бестфуудс, днес част от компанията Юнилевър
 • American Sugar Company, днес Amstar Holdings
 • American Tobacco Company, разделена през 1911 г.
 • Chicago Gas Company, купена от Peoples Gas Light & Coke Co. през 1897 г. (а днес Peoples Energy Corporation)
 • Distilling & Cattle Feeding Company, днес Millennium Chemicals
 • Laclede Gas Light Company, съществуваща под името The Laclede Group
 • National Lead Company, днес NL Industries
 • North American Company, разделена през 1940 г
 • Tennessee Coal, Iron and Railroad Company, купена от U.S. Steel през 1907 г.
 • U.S. Leather Company, прекратена през 1952 г.
 • U.S. Rubber Company, преименувана на Uniroyal през 1967 г. и купена от фирма Мишлен през 1990 г.

Първата публикувана стойност на индекса е 40,94 пункта. През 1916 г. броят на компаниите, участващи във формирането на индекса Дау Джоунс, е увеличен на 20, а през 1928 година – на 30. На 14 ноември 1972 г. за първи път индексът преминава границата от 1000 пункта – 1003,16.

През 80-те и особено през 90-те години се наблюдава бурен ръст на индекса. На 21 ноември 1995 г. той преминава границата от 5000 пункта – 5023,55, а на 29 март 1999 г. и тази от 10 000 – 10 006,78. Своят максимум достига на 14 януари 2000 г. – 11 722,98 пункта. Следва рязко спадане и на 9 октомври 2002 индексът достига 7286,27 пункта.

Най-високото ниво на индекса е отбелязано на 11 октомври 2007 г., когато индексът достига 14 013,7 пункта. След това ниво настъпва корекция, която прераства в тренд надолу, като индексът достига 6634,9 пункта след фалита на Lehman Brothers.

На 6 май 2010 г. Дау Джоунс регистрира най-голямото си интрадневно движение от близо 1000 (998,5) пункта, когато вследствие на софтуерна грешка и последвалата паника индексът за 8 минути пада с над 600 пункта.

На 4 януари 2018 Дау Джоунс преминава 25 000 пункта, а на 24 ноември 2020 г. преминава за първи път границата от 30 000 пункта.

Недостатъци

редактиране

Един от съществените недостатъци на индекса Dow Jones е начинът на неговото изчисляване – по-скъпите акции участват с по-голямо тегло, което води до ситуации, когато голямо изменение на цените на относително евтини акции може да бъде компенсирано от незначително изменение на по-скъпите акции. Заради това индексът Dow Jones не изпълнява ролята си да измерва общата активност на фондовата борса. По тази причина в последно време по-популярен става индексът S&P 500.

Структура

редактиране

Списъкът на компаниите, обхванати от индекса Дау Джоунс, се преразглежда с оглед на развитието на ситуацията на фондовата борса. Със съставяне на този списък се занимава редакцията на вестник Уолстрийт джърнъл.

Към 1 декември 2022 г. индексът „Дау Джоунс“ обхваща следните компании (в скоби са показани идентификаторите им на борсата):

Външни препратки

редактиране