Двигател на космически кораб

Двигател на космически кораб e система на космическият апарат, обезпечаваща неговото движение в пространството. Преобразува различни видове енергия в кинетична, при това могат да се различават както източниците на енергия, така и самите способи за преобразуването ѝ. Изборът и разработката на конкретен вид двигател се определят от конкретната му функция и изискванията към него. Най-широко използвани са ракетните двигатели, при които газ с висока скорост изтича от специална дюза, създавайки реактивна тяга.

Shuttle Main Engine Test Firing.jpg

Използват се също и електрически ракетни двигатели, включително йонни двигатели. За управление на ориентацията се използват и силови жироскопи. Разработват се и двигатели на основата на слънчево платно.

Видове двигателиРедактиране

Реактивни двигателиРедактиране

Реактивната двигателна установка изменя скоростта на космическия апарат за сметка на отработеното работно тегло. При това движението на апарата се подчинява на закона за съхранение на импулса и следствията от него.