В елементарната алгебра биномът е полином с два члена, сума на два едночлена. Това е най-простият вид полином.

Операции с прости биноми редактиране

  • Биномът   може да се факторира като произведение на два други бинома:
 
Това е специален случай на общата формула:  .