дека- (на старогръцки: δέκα - десет) е десетична представка от система SI въведена през 1795 г. Означава се с da и означава умножение с 101 (10, десет).

Дека-
(на старогръцки: δέκα)
Означение: da
Стойност: 101 (10)
Равностойност: десет
Година на въвеждане: 1795 г.

Например: 30 daa = 30 × 101 ара = 300 ара

Вижте също

редактиране