Десетични представки редактиране

За да се избегне неудобството при боравене с много големи и много малки числени стойности на величините, измервани с единиците SI, в рамките на международната система се използват също техни десетични кратни и дробни единици. Наименованията на кратните и дробни единици се образуват чрез десетични представки, добавяни пред съответната основна единица. Наименованията и означенията на десетичните представки са посочени в таблицата (в съответствие със стандарта БДС ISO 80000-1 „Величини и единици. Част 1: Общи положения”). Кратна или дробна единица се означава, като слято пред символа (означението) на основната единица се напише символът на представката.

Примери: pg – пикограм; km – километър; nF – нанофарад

Символ Стойност Наименование
Y 1024 йота
Z 1021 сета
E 1018 екса
P 1015 пета
T 1012 тера
G 109 гига
M 106 мега
k 103 кило
h 102 хекто
da 101 дека
d 10−1 деци
c 10−2 санти
m 10−3 мили
µ 10−6 микро
n 10−9 нано
p 10−12 пико
f 10−15 фемто
a 10−18 ато
z 10−21 септо
y 10−24 йокто

Двоични представки редактиране

Двоичните представки са специални представки за кръгли двоични числа (т.е. числа, представени в двоичната бройна система), които трябва да заменят неправилно използваните в цифровата техника представки от системата SI за кръгли десетични числа.

Някои от десетичните представки се използват с единици за количество информация (битове и байтове), но значението им в тези случаи не отговаря на конвенцията на системата. Вместо степени на 10 трябва да се използват степени на 2, тъй като съвременните компютърни системи се основават на двоичната бройна система. Така например, 1 килобайт е равен на 1024 (210), а не на 1000 байта.

Вижте също редактиране