Диапазн във физиката означава разпределението на стойностите на физично количество енергия, честота или маса. Обикновено диапазонът се обозначава с електромагнитния спектър – разпределението на интензитета на електромагнитното излъчване по честоти или дължини на вълните.

Диапазон на видимата светлина

В научна употреба терминът диапазон е въведен от Нютон през 1671 – 1672 г., за да обозначи многоцветна лента, подобна на дъгата, която се получава, когато слънчевият лъч преминава през триъгълна стъклена призма[1].

ИзточнициРедактиране

  1. Исак Нютон, Чернова на „Теория относно светлината и цветовете“. През 1671 – 1672 г.