Димитър Масларов

български просветен деец и революционер от Македония

Димитър Ив. Масларов е български просветен деец и революционер от Македония.

Димитър Масларов
български просветен деец и революционер
Роден
неизв.
Починал
неизв.

БиографияРедактиране

Димитър Масларов е роден на 1 ноември 1868 г. в град Якоруда, тогава в Османската империя. Завършва пети клас и учителства в родното си село в продължение на 4 години. Масларов поддържа връзки с Македонския комитет и взема участие в дейността на организацията. На 10 октомври 1899 година се създава обединено дружество на селата Чепино, Лъджене и Каменица с настоятелство Филип Главеев, председател, Димитър Масларов, подпредседател, Моисей Праматаров, деловодител и Иван Попниколов, касиер.[1]

В 1901 година Масларов е делегат на Осмия македоно-одрински конгрес от Чепинското дружество.[2] Участва в Илинденско-Преображенското въстание от 1903 г. с чепинските чети. От 1912 г. е настоятел на дружество „Куриер“ в Лъджене. Избиран е за общински съветник, председател на кредитната кооперация „Съгласие“ и член на много други културни организации.[3] Оставя спомени.[4]

БележкиРедактиране

  1. Елдъров, Светлозар. Македоно-одринското дружество в Пловдив и движението за национално освобождение и обединение (1895 – 1903), във: Върховният македоно-одрински комитет и Македоно-одринската организация в България (1895 – 1903), Иврай, София, 2003, стр. 300.
  2. Билярски, Цочо. Княжество България и македонският въпрос, т.1. Върховен македоно-одрински комитет 1895 – 1905 (Протоколи от конгресите), Българска историческа библиотека, 5, Иврай, София, 2002, стр. 259.
  3. Николов, Георги. История на българския всекидневен печат 1877 - 1932. Книга II, Печатница „Родопи“, София, 1932, стр.226
  4. Исторически преглед, том 21, Институт за исторически изследвания към Българската академия на науките, София, 1965, стр. 72.